Huis van Erasmus – voor een vreedzame wereld

Desiderius Erasmus – voorbeeld voor Burgerschap
Stichting Huis van Erasmus wil het gedachtegoed, de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen. Zij richt zich daarvoor vooral op het onderwijs.


Lessen voor Burgerschap
Burgerschap ja, maar waarom aan de hand van Desiderius Erasmus? Waarom niet iemand van deze tijd? Nou, omdat Erasmus daar 500 jaar geleden al mee bezig was. Wij zijn er nu mee aan het werk en over 50, 100, 500 jaar nog steeds!
De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld.

Gratis bouwstenen
Jij, leerkracht, wordt d.m.v. gratis PowerPointpresentaties als bouwstenen aan de hand genomen om in de klas de verplichte onderwerpen bespreekbaar

te maken. Je hoeft een les dus niet ‘af te maken’ Hoe meer discussie, hoe mooier! Daarbij kun je zelf kiezen welke bouwsteen je wil behandelen; er is geen vaste volgorde. Elke bouwsteen kan in twee of drie lessen behandeld worden.

Actieve werkvormen
Met deze werkvormen kun je een energieke klas wat meer ruimte geven of een rustige klas wat meer power. De meeste bouwstenen bevatten ook video’s.

De leergang is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 15 jaar, PO en VO, maar dat is nog uit te breiden.

Ga naar de tab Lessen in Burgerschap, direct naar de Bouwstenen of naar een 6 minuten durende uitleg hoe het in de klas behandeld kan worden in deze video.

Van Woorden naar Daden

Conferentie over burgerschapsonderwijs en burgerschap, georganiseerd door Huis van Erasmus, op woensdag 27 oktober 2021 in het Bibliotheektheater Rotterdam. De conferentie was [...]

Burgerschap, wat is dat?

Burgerschap, wat is dat? Wat moet ik daar nou mee? Krijg ik een cijfer? Het vormen van een burgerHet lijkt wel [...]

Vrijwilligers en gastdocenten gezocht!

Scholen krijgen voor het (verplichte) vak Burgerschap geen geld of uren. Daarom heeft de Stichting Huis van Erasmus een “leergang” ontwikkeld die uit losse bouwstenen [...]

Wie zijn we

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Erasmus was een sterk pleiter voor een geweldloos burgerschap: voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid waren voor hem dan ook belangrijke idealen. Lees meer…