Huis van Erasmus – voor een vreedzame wereld

Lessen voor Burgerschap: Bouwstenen Erasmus voor de Klas

Huis van Erasmus wil de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen en richt zich hierbij ook nadrukkelijk op het onderwijs.

Omdat scholen maar weinig (of geen) geld of tijd krijgen voor het (verplichte) vak Burgerschap is dit materiaal opgebouwd uit thematische bouwstenen – in Powerpoint – die los van elkaar te gebruiken zijn. Dus ook in tussenuren, ziekte-uren van een collega, etc. Als leerkracht ben je volledig vrij om een bouwsteen te kiezen; ze hoeven niet volgordelijk behandeld te worden. Elke bouwsteen kan in twee of drie lessen behandeld worden, maar als je slechts tijd hebt voor één les is dat ook geen probleem.

Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. Ga naar de bouwstenen

Burgerschap, wat is dat?

Burgerschap, wat is dat? Wat moet ik daar nou mee? Krijg ik een cijfer? Het vormen van een burger. Het [...]

Vrijwilligers en gastdocenten gezocht!

Scholen krijgen voor het (verplichte) vak Burgerschap geen geld of uren. Daarom heeft de Stichting Huis van Erasmus een “leergang” ontwikkeld die uit losse bouwstenen [...]

Word vriend van Huis van Erasmus

Word vriend Zijn hele leven was Erasmus afhankelijk van ‘gulle gevers’: om te kunnen reizen, andere denkers te ontmoeten en [...]

Wie zijn we

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Erasmus was een sterk pleiter voor een geweldloos burgerschap: voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid waren voor hem dan ook belangrijke idealen. Lees meer…