Download thematische modules (PowerPoint)

 1. Erasmus leven, werk en tijd. Veranderende waarden in de tijd. Onderscheid meningen en feiten. Basisvaardigheden dialoog.
 2. Lof der zotheid. Vrijheid van meningsuiting, censuur, kritiek, etc.
 3. Adagia. Wijze spreuken. Eigen actuele wijsheden.
 4. Verdraagzaamheid. Anders en hetzelfde zijn, overeenkomsten en verschillen.
 5. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Erbij horen. Meeloper of ‘loner’? Zelf nadenken. Verantwoordelijk zijn voor je eigen keuzes.
 6. Goede manieren. Regels, schoolregels. Regels wetten of afspraken. Plagen of pesten?
 7. Straf. Strafrecht. Doel van straffen. Vergeving, nieuwe kansen.
 8. Gelijke kansen. Kunnen kiezen of er het beste van maken. Rechten voor iedereen?
 9. Oorlog en vrede. Smoezen. Geweld. Onrechtvaardige vrede / rechtvaardige oorlog.
 10. LHBTIQ+ – Acceptatie van anders geaarde mensen
 11. Briefgeheim. Privacy toen en nu. Internet. Schandpaal.
 12. Utopia. Ideale samenleving volgens More en Erasmus. Jullie ideale samenleving?