Stichting Huis van Erasmus heeft in 1997 twee Burgerschaps-werkboeken uitgegeven. Wij willen die actualiseren en beter inzetbaar maken (modulair). HvE zoekt samenwerking met scholen (PO en VO) om met de methode te werken en feedback te geven. De gemeente kan scholen hiervoor subsidiëren.

Inhoud
De burgerschaps-methodiek “Erasmus voor de Klas” is een aantal jaren met veel plezier gebruikt op diverse Rotterdamse scholen. Het gaat om “zelf nadenken”. Doel is het ontwikkelen van een morele levenshouding, waarbij verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid door de leerlingen als belangrijke waarden worden gezien.

Erasmus leefde ook in een polariserende en radicaliserende wereld, en was daarbij een “stem van het midden”, van de redelijkheid. Erasmus is de leidraad in deze methode, maar er zal ook gebruik gemaakt worden van verhalen uit andere culturen. Ook is er regelmatig een link naar de mensenrechten. De “donkere” kanten van Erasmus hoeven niet geschuwd te worden, en kunnen naar de huidige, multiculturele, tijd worden getransformeerd.

Vorm
Inmiddels is de methodiek toe aan een upgrade, qua vorm, zoals het aanbieden van de stof – mogelijk digitaal – in meerdere thematische modules van 1 tot 6 lesuren. Dit moet het voor scholen makkelijker maken de stof in te plannen in de toch al volle roosters. Aangezien scholen (zoals bekend) geen uren “Burgerschap” krijgen, maar er wel verwacht wordt dat hier aandacht voor is.

Methodieken
De groep is een belangrijk middel, leerlingen leren van en met elkaar. Naast gespreksvormen als debat en dialoog vindt er uitwisseling plaats van meningen, ervaringen en gevoelens. Daarnaast wordt er  gewerkt met samenwerkingsopdrachten, drama en spelvormen, het zg. ‘ervarend leren’. Er kunnen diverse, soms indringende, werkmethodes op het gebied van tolerantie en integratie aan worden toegevoegd.

Vraag
Om deze methode beter inzetbaar te maken zoekt Huis van Erasmus samenwerking met een aantal scholen (PO en VO) die met de modules gaan werken en feedback geven op basis waarvan zij de methode kunnen bijschaven. Eventueel kunnen zij een gastdocent of begeleider inzetten voor de eerste paar lessen.

Subsidie
De gemeente weet dit soort enthousiasme op waarde te schatten, en kan een subsidie van maximaal €10.000 toekennen aan scholen. Uiteraard op basis van een nog te beoordelen aanvraag en plan van aanpak (voor 1 mei aanvragen).

Zie ook het bericht in de nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam.