Bouwstenen

Beste leerkracht,

Hieronder vind je 6 (binnenkort 12) bouwstenen als Powerpointpresentatie om, in dialoog met je klas, alle onderdelen uit de wet en de meeste onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ te behandelen. Elke bouwsteen bestaat uit 1 á 2 lesuren, en die kan je ook nog eens los van elkaar zien, zodat je die in je ‘losse uurtjes’ kunt doen. Het gaat dus niet ten koste van andere vakken. En er zijn een aantal actieve werkvormen, zodat je ook iets met Burgerschap kunt doen!
Naar de actieve werkvormen

Begeleidende teksten
Ter assistentie zijn er ook begeleidende teksten bij de bouwstenen.We kunnen eventueel ook gastlessen verzorgen, om je op gang te helpen. Dat kan tegen een geringe vergoeding van € 50,00 per les plus reiskosten. Er is ook een “train de leraren”-les mogelijk, die is € 150,00 voor 1,5 á 2 uur.
Naar de begeleidende teksten

Beoordeling Bouwsteen Tolerantie
We hebben bureau Common Ground van Dr. bram Eidhof om een review gevraagd voor de bouwsteen Tolerantie. Conclusie: dit werkt!
Lees zijn beoordeling

Actualisaties
Wij zorgen regelmatig voor updates en verbeteringen van deze bestanden, op basis van tips van gebruikers. Kom dus regelmatig terug om de laatste versie te downloaden. Let op: je bent nooit klaar met Burgerschap! Maar met deze bouwstenen, en actieve werkvormen, ben je al wel een heel eind op weg.

Video
Er bestaat een korte video van 6 minuten met uitleg en een voorbeeld van hoe het in de klas behandeld kan worden.
Ga naar de video

Bouwsteen-soorten

 • Opstap/introductie
  Een opstap/introductie-bouwsteen Burgerschap is verbeeld in onze slechts 10 minuten durende video. Je treft er ook een aantal voorbeeldvragen.
  Bekijk video ‘Introductie Burgerschap aan de hand van Erasmus

 • Basisvaardigheden – Erasmus, leven, werk en tijd
  Veranderende waarden in de tijd. Onderscheid meningen en feiten. Basisvaardigheden dialoog.Vrijheid en gelijkheid. Schaamte, Toekomstdromen, Tussen twee partijen staan, Hoe kun je iets veranderen, Bij een groep horen, de voor en nadelen, Solidariteit. De gulden regel van diverse religies. Wereldburger. Participatie. Globalisering (deels).
  Naar de bouwsteen
 • Regels, Afspraken en Goede Manieren
  Regels, schoolregels. Regels, wetten of afspraken? Plagen of pesten? Wat zijn goede manieren?Culturele diversiteit, Goed en kwaad, Aanpassen of kritisch opstellen, Veilige sfeer om te kunnen leren, Wat is een goede regel, Ongeschreven regels, Wat is een goed mens, Je geweten.
  Naar de bouwsteen

 • Verdraagzaamheid – Tolerantie
  Anders en hetzelfde zijn, overeenkomsten en verschillen, vrijheid en gelijkheid, verantwoordelijkheid en identiteit. Diversiteit. Gelijkwaardigheid. Omgaan met verschillende meningen. Iets door de vingers zien en grenzen stellen. Samenleven. Leefomgeving. Groepen tegen elkaar opzetten, Behandel de ander zoals jij behandeld wilt worden. Je gedragen vanuit respect voor elkaar. De gulden regel, Religieuze diversiteit. Macht. Pluriformiteit.
  Naar de bouwsteen
 • Vrijheid van meningsuiting – Lof der Zotheid
  Spot en kritiek, censuur, etc. Moderne hofnarren, Kritische grappen, Kritiek geven en krijgen, Kritiek, lastig of nuttig, Discussie of Ruzie, Verplaats je in de ander, Argumenteren, Vrijheid ven meningsuiting. Verschil van mening mag er zijn. Accepteren dat jouw mening niet altijd wordt gedeeld. Censuur, Mag je alles schrijven? Grondwetsartikel, Censuur internet en regelgeving, Censuur als bescherming of beperking.
  Naar de bouwsteen
 • LHBTIQ+
  Acceptatie van seksuele diversiteit (Meer voor VO dan voor PO)Wat betekenen al deze afkortingen. Gender. Identiteit. Diversiteit. Hoe ga je om met anders geaarde mensen.
  Les 2: Wat als je jezelf “anders” voelt? Hoe gaat jouw omgeving daarmee om. Hoe kan jij daarmee omgaan?
  Naar de bouwsteen

 • Gespreksvormen – Samenspraken
  Dialogen, discussies, respect naar elkaar. Serieuze respectvolle gesprekken op basis van argumenten. Denk- en handelwijzen. Luisteren naar elkaar, Opstekers en Afbrekers, kritiek geven, non-verbale communicatie, (ongeschreven) regels voor een gesprek, gespreksvormen, Alles beter weten, ‘open mind’, Van menig kunnen veranderen. Allemaal medeverantwoordelijk.
  Naar de bouwsteen

Aan de volgende bouwstenen wordt gewerkt:

 • Democratie
  Macht, gezag en inspraak. Samenwerken, Solidariteit. Deep Democracy, effecten ongelijkheid. Oplossingsgericht overleggen. Leiders en diverse vormen van leiderschap. Leefomgeving. Samenleven. Rechtsstaat.

 • Privacy toen en nu – Briefgeheim
  Internet. Schandpaal.

 • Gelijke kansen
  Universele mensenrechten. Rechten voor iedereen? Grondwet. Strafrecht. Doel van straffen. Wraak, Vergeving, nieuwe kansen.

 • Straf
  Strafrecht. Doel van straffen. Wraak, Vergeving, nieuwe kansen.

 • Oorlog en vrede.
  Conflicten op vreedzame wijze oplossen. Win win. Opkomen voor een ander. Geweld. Smoezen. Onrechtvaardige vrede / rechtvaardige oorlog.

 • Sociale Mediavaardigheid
  Respect en schelden, anoniem of niet? Doorzien van het belang van commercie. Influencers, sexting, etc.

 • Echt- en nepnieuws.
  Hoe weet je wat echt of nep is. Is er echt een verschil? Heb je een eigen verantwoordelijkheid? Wat is wetenschap en mag je daar kritisch naar kijken? Wat betekent ‘Uit onderzoek blijkt’? Welke factchecker (feitencontrole) kun je vertrouwen?
 • Utopia
  Wat zijn jouw idealen, normen en waarden? Deelnemen aan veranderingsprocessen. Ideale samenleving volgens More en Erasmus. Jouw ideale samenleving?