Bouwstenen 

Beste leerkracht,

Hieronder vind je 6 (binnenkort 12) bouwstenen (in Powerpoint formaat) om, in dialoog met je klas, alle onderdelen uit de wet, en de meeste onderwerpen van Curriculum.nu te behandelen. Elke bouwsteen bestaat uit 1 a 2 lesuren, en die kan je ook nog eens los van elkaar zien, zodat je die in je “losse uurtjes” kan doen. Het gaat dus niet ten koste van andere vakken. En er zijn een aantal actieve werkvormen, zodat je ook iets met burgerschap kan Doen!

Ter assistentie zijn er ook begeleidende teksten bij de bouwstenen.We kunnen eventueel ook gastlessen verzorgen, om je op gang te helpen. Dat kan tegen een geringe vergoeding van €50 per les plus reiskosten. Er is ook een “train de leraren”-les mogelijk, die is €150 voor 1,5 a 2 uur.

We hebben bureau Common Ground van Dr. bram Eidhof om een review gevraagd voor de bouwsteen Tolerantie. Die review vind je hier. Conclusie: dit werkt!

Wij zorgen regelmatig voor updates en verbeteringen van deze bestanden, op basis van tips van gebruikers. Kom dus regelmatig terug om de laatste versie te downloaden. Let op: je bent nooit klaar met Burgerschap! Maar met deze bouwstenen, en actieve werkvormen, ben je al wel een heel eind op weg.

Bouwstenen

 • Basisvaardigheden – Erasmus, leven, werk en tijd. Veranderende waarden in de tijd. Onderscheid meningen en feiten. Basisvaardigheden dialoog.Vrijheid en gelijkheid. Schaamte, Toekomstdromen, Tussen twee partijen staan, Hoe kun je iets veranderen, Bij een groep horen, de voor en nadelen, Solidariteit. De gulden regel van diverse religies. Wereldburger. Participatie. Globalisering (deels).
  Bekijk bouwsteen
 • Regels, Afspraken en Goede Manieren. Regels, schoolregels. Regels, wetten of afspraken? Plagen of pesten? Wat zijn goede manieren?Culturele diversiteit, Goed en kwaad, Aanpassen of kritisch opstellen, Veilige sfeer om te kunnen leren, Wat is een goede regel, Ongeschreven regels, Wat is een goed mens, Je geweten.
  Bekijk bouwsteen
 • Tolerantie Verdraagzaamheid, anders en hetzelfde zijn, overeenkomsten en verschillen, vrijheid en gelijkheid, verantwoordelijkheidIdentiteit. Diversiteit. Gelijkwaardigheid. Omgaan met verschillende meningen. Iets door de vingers zien en grenzen stellen. Samenleven. Leefomgeving. Groepen tegen elkaar opzetten, Behandel de ander zoals jij behandeld wilt worden. Je gedragen vanuit respect voor elkaar. De gulden regel, Religieuze diversiteit. Macht. Pluriformiteit.
  Bekijk bouwsteen
 • Lof der zotheid Vrijheid van meningsuiting Spot en kritiek, censuur, etc.Moderne hofnarren, Kritische grappen, Kritiek geven en krijgen, Kritiek, lastig of nuttig, Discussie of Ruzie, Verplaats je in de ander, Argumententeren, Vrijheid ven meningsuiting. Verschil van mening mag er zijn. Accepteren dat jouw mening niet altijd wordt gedeeld. Censuur, Mag je alles schrijven? Grondwetsartikel, Censuur internet en regelgeving, Censuur als bescherming of beperking.
  Bekijk bouwsteen
 • LHBTIQ+ Acceptatie van seksuele diversiteit (Meer voor VO dan voor PO)Wat betekenen al deze afkortingen. Gender. Identiteit. Diversiteit. Hoe ga je om met anders geaarde mensen.
  Les 2: Wat als je jezelf “anders” voelt? Hoe gaat jouw omgeving daarmee om. Hoe kan jij daarmee omgaan?
  Bekijk bouwsteen
 • Samenspraken – Gespreksvormen Dialogen, discussies, respect naar elkaar.Serieuze respectvolle gesprekken, op basis van argumenten. Denk- en handelwijzen. Luisteren naar elkaar, Opstekers en Afbrekers, kritiek geven, non-verbale communicatie, (ongeschreven) regels voor een gesprek, gespreksvormen, Alles beter weten, open mind, Van menig kunnen veranderen. Allemaal medeverantwoordelijk.
  Bekijk bouwsteen

Aan de volgende bouwstenen wordt gewerkt:

 • Democratie Macht, gezag en inspraak.Samenwerken, Solidariteit. Deep Democracy, effecten ongelijkheid. Oplossingsgericht overleggen. Leiders en diverse vormen van leiderschap. Leefomgeving. Samenleven. Rechtsstaat.
 • Briefgeheim. Privacy toen en nu. Internet. Schandpaal.
 • Gelijke kansen. Universele mensenrechten. Rechten voor iedereen? Grondwet.
  Strafrecht. Doel van straffen. Wraak, Vergeving, nieuwe kansen.
 • Straf. Strafrecht. Doel van straffen. Wraak, Vergeving, nieuwe kansen.
 • Oorlog en vrede. Conflicten op vreedzame wijze oplossen. Win win. Opkomen voor een ander. Geweld. Smoezen. Onrechtvaardige vrede / rechtvaardige oorlog.
 • Utopia Wat zijn jouw idealen, normen en waarden? Deelnemen aan veranderingsprocessen. Ideale samenleving volgens More en Erasmus. Jouw ideale samenleving?