Organisaties die zich ook met Erasmus bezighouden:

Organisaties die zich met vredesvraagstukken bezighouden:

Humanistische organisaties:

Buiten Nederland: