Vrijwilligers en gastdocenten gezocht!

Scholen krijgen voor het (verplichte) vak Burgerschap geen geld of uren. Daarom heeft de Stichting Huis van Erasmus een “leergang” ontwikkeld die uit losse bouwstenen bestaat. Losjes aan de hand van het gedachtengoed van Erasmus. Voorbeelden: Tolerantie, Vrijheid van meningsuiting, Goede manieren, etc.

De bouwstenen kunnen los van elkaar, in elke willekeurige hoeveelheid of volgorde gegeven worden – bijvoorbeeld als een collega ziek is, of in tussenuren, of in de rest-uurtjes vlak voor de vakantie. Ze zijn vooral bedoeld voor groep 7, 8 van het PO en klas 1, 2 van het VO.

De bouwstenen gaan uit van veel interactie en (open) discussie met elkaar. Het is geen “Zenden” van informatie, maar leren van elkaars standpunten. De leerlingen kunnen er dus ook geen cijfer voor krijgen. Naast deze werkwijze zijn er bij de bouwstenen ook z.g. actieve werkvormen beschikbaar, een spel of oefening, die aanvullend kunnen zijn bij de behandelde stof. De leerkracht kan deze inzetten op een moment dat zij/hij daarvoor geschikt acht.

We zijn nog bezig met de ontwikkeling, maar de bouwstenen die gereed zijn staan hier.

We staan al op de menukaart van de gemeente Rotterdam, en dat gaan we nog uitbreiden:

https://onderwijs010.nl/aanbod-burgerschapsonderwijs

Wat wij vragen:

De bouwstenen zijn zo ontwikkeld dat een leerkracht die meteen, zonder veel voorbereiding, kan geven. Maar de meeste scholen willen graag eerst eens kijken hoe dat gaat, en een paar lessen laten geven door een gastdocent die er ervaring mee heeft. Dat hoeft niet gratis te zijn.

De lessen worden in samenwerking met de groeps-leerkracht gegeven – die kent de pappenheimers, en kan helpen met de orde.

Daarom zoeken wij enkele (5 a 10) vrijwilligers-gastdocenten:

Die enthousiast zijn om een bijdrage te leveren aan Burgerschap
Die enige ervaring hebben met voor de klas staan (je hoeft geen afgestudeerde leerkracht te zijn)
Die het leuk vinden om een (open) discussie aan te gaan, en te filosoferen met een (meestal) zeer diverse groep, zonder voor-oordelen, maar ook zonder na-oordelen! Voorbeeld: als iemand na afloop van de les toch homo’s afwijst, dan mag dat! (Hier wel.) Maar hopelijk heeft hij/zij wel veel geleerd over het onderwerp.
Die de flexibiliteit hebben om mee te gaan in de achtbaan van last-minute wijzigingen die scholen (vaak zonder hun schuld of opzet) in het schema aanbrengen.

Vergoeding:

Deze vrijwilligers-functie hoeft niet gratis te zijn, en we willen daar graag open mee omgaan.

Wij gaan waarschijnlijk €50 per les hiervoor vragen (incl. voorbereiding, reistijd, reiskosten, etc.) en daarvan is €30 beschikbaar voor de vrijwilliger.

Maar de voorbereiding, de proeflessen, etc. zijn wel vrijwilligerswerk – uiteindelijk verdienen wij daar ook niets mee, en we zijn ook allemaal vrijwilligers.

Wij betalen dit zonder aftrek voor loonbelasting etc. (dat is waarschijnlijk ook helemaal niet nodig). Het is aan de vrijwilliger om eventuele belasting-consequenties (al dan niet, afhankelijk van de persoonlijke situatie) op te geven.

Bekijk andere berichten

Bericht delen